تهران کیش ۲۸۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۱:۱۵دقیقه

تهران مشهد۱۷۵۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۱:۰۰

تهران شیراز۲۶۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۳:۱۵دقیقه

تهران قشم۲۳۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۸:۲۰دقیقه

…………………………………………………………

مشهدتهران۱۴۰۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۵:۴۵دقیقه

مشهداصفهان۱۴۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۷:۱۵دقیقه

مشهدیزد۱۱۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۰:۴۵دقیقه

مشهدشیراز۱۴۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۳:۵۹دقیقه

………………………………………………………….

کیش تهران۷۶۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۱:۲۰دقیقه

کیش اصفهان۱۵۶۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۰:۴۵دقیقه

کیش مشهد۶۰۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۲:۰۰

کیش شیراز۱۵۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۱:۳۰دقیقه

………………………………………………………….

اصفهان تهران۹۲۸۰۰تومان.ساعت پرواز۱۳:۱۰دقیقه

…………………………………………………………

شیرازتهران۱۹۶۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۵:۰۰

شیرازکیش۱۴۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۲:۴۵دقیقه

……………………………………………………….

جهت خریدومشاهده دیگرمسیرهای ارزان قیمت روی لینک پایین کلیک نمایید:

http://www.sabaparvaz24.ir

رزرواسیون صباپرواز۲۴باپشتیبانی۲۴ساعته درخدمت شماست.

برچسب ها :