(تهران_مشهد)

قیمت پرواز:۱۱۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۰:۳۰دقیقه

قیمت پرواز:۱۱۵۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۴:۴۵دقیقه

……………………………………………………………

(تهران_کیش)

قیمت پرواز۱۰۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۳:۰۰

قیمت پرواز:۱۰۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۱:۴۵دقیقه

قیمت پرواز:۹۵۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۲:۱۵دقیقه

…………………………………………………………….

(تهران_همدان)

قیمت پرواز:۸۲۲۰۰تومان.ساعت پرواز۱۵:۵۰دقیقه

…………………………………………………………….

(تهران_یزد)

قیمت پرواز:۱۲۸۶۰۰تومان.ساعت پرواز۱۶:۰۰

…………………………………………………………….

(مشهد_تهران)

قیمت پرواز:۱۰۶۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۲:۴۵دقیقه

……………………………………………………………

(شیراز_کیش)

قیمت پرواز:۸۸۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۲:۰۰

قیمت پرواز:۹۰۰۰۰تومان.ساعت پرواز۱۹:۴۵دقیقه

……………………………………………………………

(شیراز_تبریز)

قیمت پرواز:۹۱۰۰۰تومان.ساعت پرواز۲۳:۰۰

……………………………………………………………

(شیراز_قشم)

قیمت پرواز۱۰۲۴۰۰تومان.ساعت پرواز۱۶:۳۰دقیقه

……………………………………………………………

(بوشهر_شیراز)

قیمت پرواز:۸۲۲۰۰تومان.ساعت پرواز۲۰:۵۵دقیقه

…………………………………………………………..

💢جهت رزرو آنلاین و مشاهده قیمت دیگر مسیر ها به وبسایت رسمی صباپرواز۲۴ مراجعه فرمایید:

http://www.sabaparvaz24.ir

♦️ جهت رزرو تلفنی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۹۱۲۰۷۸۰۸۸۳۰۹۱۴۰۶۳۴۴۳۰

Ð جهت عضویت در کانال صبا پرواز ۲۴ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://@sabaparvaz24

برچسب ها :