تهران کیش ۱۲۶۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۹:۲۵دقیقه

تهران کیش۱۳۱۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۸:۳۰

تهران مشهد۲۱۷۹۰۰تومان،ساعت پرواز۱۵:۳۰دقیقه

تهران شیراز۱۸۱۰۰۰تومان،ساعت پرواز۲۳:۴۰دقیقه

تهران اصفهان۱۱۱۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۸:۳۰دقیقه

تهران قشم۱۵۸۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۸:۳۰دقیقه

مشهد تهران۱۴۸۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۴:۴۵دقیقه

مشهد ساری۹۱۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۶:۳۰دقیقه

مشهد قشم۹۱۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۱:۲۵دقیقه

مشهد گرگان۷۹۱۰۰تومان،ساعت پرواز۱۹:۰۰

کیش تهران۱۳۱۰۰۰تومان،ساعت پرواز۲۱:۴۵دقیقه

کیش شیراز۷۰۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۸:۳۰دقیقه

کیش کرمان۱۱۱۰۰۰تومان،ساعت پرواز۱۸:۱۵دقیقه

شیراز کیش ۹۱۰۰۰تومان،ساعت پرواز۲۳:۰۰

تبریز تهران۱۰۳۴۰۰تومان،ساعت پرواز۲۲:۳۵

http://www.sabaparvaz24.ir

برای خریدومشاهده دیگرمسیرهای پروازی ارزان روی لینک بالا کلیک نمایید.

برچسب ها :