(تهران بهمشهد)

قیمت***************ساعت

۱۸۷۴۰۰تومان……………۲۳:۴۵دقیقه

۱۹۱۰۰۰تومان……………۲۲:۳۰دقیقه_۲۲:۴۰دقیقه_۲۲:۴۵دقیقه

۱۹۶۰۰۰تومان……………۱۴:۳۰دقیقه

۱۹۷۸۰۰تومان……………۲۱:۰۰_۱۸:۲۵دقیقه

۱۹۸۸۰۰تومان……………۱۶:۲۵دقیقه

۲۰۱۰۰۰تومان……………۱۳:۳۰دقیقه

۲۰۷۳۰۰تومان……………۱۴:۳۰دقیقه

۲۱۱۰۰۰تومان……………۲۱:۰۵دقیقه_۲۱:۰۰_۱۸:۱۰دقیقه_۱۳:۴۰دقیقه

?جهت رزرو آنلاین و مشاهده قیمت دیگر مسیر ها به وبسایت رسمی صباپرواز۲۴ مراجعه فرمایید:

http://www.sabaparvaz24.ir

♦ جهت رزرو تلفنی با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید:

۰۹۱۲۰۷۸۰۸۸۳ … ۰۹۱۴۰۶۳۴۴۳۰ 

Рجهت عضویت در کانال صبا پرواز ۲۴ به لینک زیر مراجعه فرمایید:

http://@sabaparvaz24

برچسب ها :